Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
Aktualności -
Jesteś w » Strona główna » Aktualności
07-06-2014
Dyplomowy przegląd prac
Z życia szkoły »

Wszystkie osoby pełnoletnie pragnące uzyskać świadectwo ukończenia kursów informujemy, iż 21 czerwca br w godz. 17.00 – 19.00 odbędzie się ostatni przegląd prac wraz z zaliczeniem końcowym. Przegląd dyplomowy będzie oceniała trzyosobowa komisja - dwie osoby z Ars Atelier oraz jedna osoba spoza szkoły.

Osoby niepełnoletnie nie muszą brać udziału w przeglądzie dyplomowym. Wystarczy, że spełnią wymagania odnośnie frekwencji i uczestnictwa we wcześniejszych przeglądach trymestralnych. Dla osób niepełnoletnich jest inny rodzaj zaświadczeń.


Do przeglądu dyplomowego mogą podejść wszystkie osoby kończące w tym roku szkolnym swoją przygodę z Ars Atelier. Dla osób, które kontynuują naukę korzystniejsze będzie podejście do zaliczenia na koniec swojej edukacji (za rok, dwa itp.) z uwagi na większą liczbę godzin i lepsze prace, które przekładać się będą na lepszą ocenę.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ponieważ musimy sprawdzić, czy spełniacie wymagane kryteria.

Aby podejść do ostatniego przeglądu – końcowego zaliczenia należy mieć uregulowane wszystkie kwestie finansowe.

ZASADY ZALICZENIA KOŃCOWEGO:
Rysunek i malarstwo:
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 90 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawiania się na przeglądy prac (min. dwa przeglądy prac)
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 15 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Osoby które uczestniczyły w zajęciach tylko rok, w ramach tych 15 wybranych przez siebie prac muszą przedstawić co najmniej 3 prace domowe.

Malarstwo sztalugowe:
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 100 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 10 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Osoby które uczestniczyły w zajęciach tylko rok, w ramach tych 10 wybranych przez siebie prac muszą przedstawić co najmniej 3 prace domowe.

Podstawy modelowania przestrzennego
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 30 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 6 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Rysunek architektoniczny
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 36 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 6 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Fotografia
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 30 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 6 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Podstawy projektowania graficznego
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

 • uczestnictwa w co najmniej 30 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
 • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 6 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Osoby, które uczęszczały także na historię sztuki, będą miały wpisaną na świadectwie liczbę odbytych godzin z tego przedmiotu.

Osoby, które chodziły na zajęcia pakietowe lub na studium, jeżeli nie zaliczą dodatkowych przedmiotów, na świadectwie będą miały wpisaną liczbę odbytych godzin ale w formie zajęć fakultatywnych, nie podlegających ocenie.Dyplomowy przegląd prac
Z życia szkoły
»
Wesołych Świąt!
(dodano 30-03-2018)
»
#MegaPisanka
(dodano 21-03-2018)
»
»
Drugi przegląd prac w tym roku!
(dodano 25-02-2018)
»
Wystawa prac Anity Filipczak
(dodano 17-02-2018)
Z artystycznego Szczecina
»
#MegaPisanka
(dodano 21-03-2018)
»
Wystawa prac Anity Filipczak
(dodano 17-02-2018)
»
Ilustrada - z Waszymi pracami
(dodano 15-11-2017)

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia