Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
Przygotowanie na Akademię Sztuk Pięknych - Skuteczne przygotowanie na ASP
Jesteś w » Strona główna » Przygotowanie do studiów » Przygotowanie na Akademię Sztuk Pięknych
Przygotowanie na Akademię Sztuk Pięknych
na grafikę, architekturę wnętrz, wzornictwo...
Skuteczne przygotowanie na ASP »

Jeżeli Twoim marzeniem są studia w Akademii Sztuk Pięknych, to sztuka, niezależnie od swojej formy, powinna być Twoją życiową pasją. Wyższe szkoły artystyczne wymagają bowiem od kandydatów artystycznego zaangażowania oraz bogatej teczki czy portfolio własnych prac.

Nasz program, przygotowujący na studia w uczelniach artystycznych, duży nacisk kładzie na uwrażliwienia się na otaczający świat. Podstawowym jego elementem jest studium z natury. Są to także najczęstsze tematy akademickiego sprawdzenia kompetencji i predyspozycji kandydata.

Dołożywszy solidną pracę studyjną pod okiem naszych fachowców, oraz rzetelne odrabianie zadań domowych, jest szansa, że swoje marzenia spełnisz. Bo jak mówi popularna maksyma - „tylko 1% sukcesu to talent, pozostałe 99% to ciężka praca”.

Zobacz jak uczniowie Ars Atelier zdają na wybrane kierunki studiów

Prace wykonane na zajęciach

Czas trwania

W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku studiów, możesz samodzielnie ustalić ilość poświęconego czasu na naukę.

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze rezultaty osiągają osoby uczęszczające na zajęcia przez dwa lata

WIĘCEJ NIŻ ROK do egzaminu

Jeżeli masz więcej czasu do egzaminu (np. więcej niż rok) wybierz dowolny kurs roczny:

ROK do egzaminu

Jeżeli pozostał Ci tylko rok czeka Cię ciężka harówka :) Aby optymalnie wykorzystać ten czas, wybierz proponowane przez nas zajęcia, klikając na wybrany kierunek studiów w zielonym panelu po prawej [klik...].

Przypominamy, że to Ty jednak wybierasz optymalny dla siebie sposób i czas pracy. Wybierz mądrze! Pamiętaj też, że w klasie maturalnej będziesz miał/ła dużo innych obowiązków związanych ze szkołą!

Świadectwo ukończenia

Każdy słuchacz, który spełni wszystkie wymagania programowe otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabytych umiejętnościach na oficjalnym druku MEN (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dz. U. Nr 0, poz. 186).

Jesteśmy placówką akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc taki dokument wiarygodnie potwierdza uzyskane kwalifikacje i może być niezwykle przydatny w dalszej edukacji lub karierze, niezależnie od wybranej życiowej drogi.

Słuchacz, który nie dopełni tych wymogów może otrzymać jedynie (na wyraźną prośbę) zaświadczenie o uczestnictwie, na wewnętrznym druku szkoły.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia