Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
Przygotowanie na Politechnikę - Mariaż sztuki i techniki
Jesteś w » Strona główna » Przygotowanie do studiów » Przygotowanie na Politechnikę
Przygotowanie na Politechnikę
na architekturę, wzornictwo...
Mariaż sztuki i techniki »

Kandydat na architekta lub dizajnera powinien cechować się analitycznym sposobem myślenia oraz być osobą bardzo skrupulatną, zwracająca uwagę na detale.

Nasz dwuetapowy program obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych wymagań stawianych kandydatom na kierunki architektoniczne i wzornicze podczas egzaminu predyspozycji plastycznych na uczelniach politechnicznych, oraz zadania nieco szersze, które pomagają ugruntować nabyte, zasadnicze umiejętności.

Umiejętność rysowania, to wyćwiczony zmysł obserwacji naszego kolorowego świata połączony ze zręcznym posługiwaniem się narzędziem rysunkowym. Aby zatem osiągnąć postawiony sobie cel - dostanie się na wymarzoną uczelnię, oprócz regularnych obecności na zajęciach, należy systematycznie wykonywać zadania domowe. Każda nauka wymaga własnego, szczerego zaangażowania!

Zobacz jak uczniowie Ars Atelier zdają na wybrane kierunki studiów

Prace wykonane na zajęciach

Czas trwania

W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku studiów, możesz samodzielnie ustalić ilość poświęconego czasu na naukę.

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze rezultaty osiągają osoby uczęszczające na zajęcia przez dwa lata

WIĘCEJ NIŻ ROK do egzaminu

Jeżeli masz więcej czasu do egzaminu (np. więcej niż rok) wybierz dowolny kurs roczny:

ROK do egzaminu

Jeżeli pozostał Ci tylko rok czeka Cię ciężka harówka :) Aby optymalnie wykorzystać ten czas, wybierz proponowane przez nas zajęcia, klikając na wybrany kierunek studiów w zielonym panelu po prawej [klik...].

Przypominamy, że to Ty jednak wybierasz optymalny dla siebie sposób i czas pracy. Wybierz mądrze! Pamiętaj też, że w klasie maturalnej będziesz miał/ła dużo innych obowiązków związanych ze szkołą!

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia