Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
Przygotowanie na studia za granicą - Kreatywność przede wszystkim
Jesteś w » Strona główna » Przygotowanie do studiów » Przygotowanie na studia za granicą
Przygotowanie na studia za granicą
Kreatywność przede wszystkim »

Co raz częściej młodzi ludzie wybierają studia w ośrodkach akademickich poza granicami Polski. Zagraniczne uczelnie mają trochę inne wymagania niż polskie placówki. Dla nich liczy się przede wszystkim człowiek i jego osobowość.

Od przyszłego kandydata na studenta wymagana jest więc kreatywność, pracowitość, szczere zaangażowanie w różne działania (nie tylko związane ze sztuką i ale także pro bono) oraz teczka lub portfolio własnych osiągnięć o szerokim spektrum.

Dla władz zagranicznych uczelni liczy się również bardzo pisemna opinia o kandydacie wystawiana przez nauczycieli, wychowawców i wykładowców różnych placówek edukacyjnych, w tym takich szkół jak nasza!

Zobacz jak uczniowie Ars Atelier zdają na wybrane kierunki studiów

Prace wykonane na zajęciach

Czas trwania

W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku studiów, możesz samodzielnie ustalić ilość poświęconego czasu na naukę.

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze rezultaty osiągają osoby uczęszczające na zajęcia przez dwa lata

WIĘCEJ NIŻ ROK do egzaminu

Jeżeli masz więcej czasu do egzaminu (np. więcej niż rok) wybierz dowolny kurs roczny:

ROK do egzaminu

Jeżeli pozostał Ci tylko rok czeka Cię ciężka harówka :) Aby optymalnie wykorzystać ten czas, wybierz proponowane przez nas zajęcia, klikając na wybrany kierunek studiów w zielonym panelu po prawej [klik...].

Przypominamy, że to Ty jednak wybierasz optymalny dla siebie sposób i czas pracy. Wybierz mądrze! Pamiętaj też, że w klasie maturalnej będziesz miał/ła dużo innych obowiązków związanych ze szkołą!

***

Pamiętaj także, że nabór na studia za granicą odbywa się mniej więcej od stycznia do marca (w zależności od uczelni). Zaczynając naukę od podstaw we wrześniu roku poprzedzającego, będziesz mieć tylko jakieś pół roku na przygotowanie się! Zacznij więc zajęcia dwa lata przed maturą.

Świadectwo ukończenia

Każdy słuchacz, który spełni wszystkie wymagania programowe otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabytych umiejętnościach na oficjalnym druku MEN (na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Dz. U. Nr 0, poz. 186).

Jesteśmy placówką akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc taki dokument wiarygodnie potwierdza uzyskane kwalifikacje i może być niezwykle przydatny w dalszej edukacji lub karierze, niezależnie od wybranej życiowej drogi.

Słuchacz, który nie dopełni tych wymogów może otrzymać jedynie (na wyraźną prośbę) zaświadczenie o uczestnictwie, na wewnętrznym druku szkoły.

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia