Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
architektura i urbanistyka
Jesteś w » Strona główna » architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Jak się przygotować? »

Studia inżynierskiej przygotowują do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych.

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, technik i technologii budowania, rozwiązywania problemów infrastruktury technicznej a także obszernej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego (funkcjonalność, komunikacja). Od studentów wymaga się także kreatywności i zmysłu plastycznego, czemu służą zajęcia artystyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji, rzeźby itp. (choć są one tylko dodatkiem).

Prace wykonywane na tym kierunku

Zobacz jakie prace wykonują studenci na różnych uczelniach na tym kierunku.
Który kurs wybrać?

Jeżeli jesteś w klasie maturalnej:

Jeżeli masz więcej niż rok do studiów:

  • w pierwszym roku wybierz dowolny Kurs rysunku i malarstwa, aby się sprawdzić i wdrożyć w działania warsztatowe i twórcze

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia