Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
architektura krajobrazu
Jesteś w » Strona główna » architektura krajobrazu
architektura krajobrazu
Jak się przygotować? »

Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu (np. rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i potrzeby społeczne).

Od studentów wymaga się twórczych postaw plastycznych (uzdolnienia plastyczne, wyobraźnia) i umiejętność niekonwencjonalnego ujmowania problemów (kreatywne myślenie). Oprócz zagadnień typowo projektowych (artystycznych i technicznych) studenci zdobywają obszerną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.

Prace wykonywane na tym kierunku

Zobacz jakie prace wykonują studenci na różnych uczelniach na tym kierunku.
Który kurs wybrać?

Jeżeli jesteś w klasie maturalnej:

Jeżeli masz więcej niż rok do studiów:

  • w pierwszym roku wybierz dowolny Kurs rysunku i malarstwa, aby się sprawdzić i wdrożyć w działania warsztatowe i twórcze

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia