Jeśli uczysz się w Ars Atelier, zaloguj się aby mieć dostęp do różnych materiałów szkoleniowych oraz wewnętrznych informacji administracyjnych.
edukacja artystyczna
Jesteś w » Strona główna » edukacja artystyczna
edukacja artystyczna
Jak się przygotować? »

Studenci tego kierunku zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby czy historii sztuki ale także z metodyki nauczania, filozofii, fotografii, krytyki artystycznej. Po ukończeniu studiów są wykwalifikowanym plastykami ale także mają wiedzę z zakresu animacji kultury.

Absolwent takiego kierunku zostaje gruntownie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Może być samodzielnym twórcą, ale także podjąć pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie.

Prace wykonywane na tym kierunku

Zobacz jakie prace wykonują studenci na różnych uczelniach na tym kierunku.
Który kurs wybrać?

Jeżeli jesteś w klasie maturalnej:

Jeżeli masz więcej niż rok do studiów:

  • w pierwszym roku wybierz dowolny Kurs rysunku i malarstwa, aby się sprawdzić i wdrożyć w działania warsztatowe i twórcze

Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ars Atelier jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572, Dz.U.2006.31.216 i DZ.U.2012.186). Nr akredytacji Kuratorium Oświaty: KO.IV.110/15/2012.EK

Wybierz studia