Szukaj
Close this search box.

Dyplomowy przegląd prac 2022

Wszystkie osoby pełnoletnie, które kończą przygodę z Ars Atelier, pragnące uzyskać świadectwo ukończenia kursu informujemy, iż 25 czerwca br (sobota) w godz. 14.00 – 16.00 odbędzie się ostatni przegląd prac wraz z zaliczeniem końcowym. Przegląd będzie wyglądał podobnie jak trzy poprzednie. W przeglądzie dyplomowym uczestniczyć będzie jednak trzyosobowa komisja.

Do przeglądu dyplomowego mogą podejść wszystkie osoby kończące w tym roku szkolnym swoją przygodę z Ars Atelier. Dla osób, które kontynuują naukę korzystniejsze będzie podejście do zaliczenia na koniec swojej edukacji (za rok, dwa itp.) z uwagi na większą liczbę godzin i lepsze prace, które przekładać się będą na lepszą ocenę.

ZASADY ZALICZENIA KOŃCOWEGO: Rysunek i malarstwo, Rysunek architektoniczny
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

  • uczestnictwa w co najmniej 100 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
  • uczestnictwo w przeglądach trymestralnych (co najmniej raz);
  • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 15 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane.

Osoby które uczestniczyły w zajęciach tylko rok, w ramach tych 15 wybranych przez siebie prac muszą przedstawić co najmniej 3 prace domowe.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ponieważ musimy sprawdzić, czy spełniacie wymagane kryteria.

Aby podejść do ostatniego przeglądu – końcowego zaliczenia należy mieć uregulowane wszystkie kwestie finansowe.

Jeżeli ktoś chce uzyskać świadectwo a nie może stawić się osobiście, proszony jest dostarczenie swoich prac do terminu przeglądu. Komisja oceni prace zaocznie. Nie ma możliwości zmiany albo ustanowienia innego terminu ponieważ jeden z członków komisji jest osobą z zewnątrz – z innej uczelni wyższej (do czego nas obliguje na akredytacja Kuratorium Oświaty).

Zapraszamy!

KATEGORIE AKTUALNOŚCI
ZNAJDŹ NAS