Kursy

Rozpocznij swoją przygodę ze sztuką

„Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze obrazy” - VINCENT VAN GOGH

Nasze zajęcia przeznaczone są dla różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych, początkujących miłośników sztuk plastycznych, zaawansowanych amatorów, osób związanych zawodowo z branżą kreatywną potrzebujących praktyki plastycznej, ale też dla tych, których życie związane jest z zupełnie innymi dziedzinami życia.

W czasie trwania zajęć przekazujemy naszym uczniom nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także dzielimy się naszymi doświadczeniami artystycznymi, zagadnieniami z historii sztuki, architektury i psychofizjologii widzenia oraz ciekawostkami ze świata twórców.

 

 

Nasze kursy prowadzone są w trybie akademickim przez kadrę wybitych fachowców – pedagogów, akademików, czynnych zawodowo twórców. Uczymy warsztatu rozwijając jednocześnie umiejętności kreatywnego myślenia i celowego posługiwania się zmysłami – zwłaszcza wzrokowymi i kinestetycznymi (co okazuje się początkowo niezwykle trudne!). Poprzez rysunek, malarstwo, fotografię itd. (w zależności od kursów) rozwiązujemy często trudne, plastyczne problemy wymagające odwracania wiedzy o świecie „do góry nogami”.

 

 

Jesteśmy szkołą akredytowaną przez Szczecińskiego Kuratora Oświaty. Dysponujemy dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym, zapewniamy materiały i niezbędne narzędzia do pracy.

KURSY PRZYGOTO­WAWCZE

Idź wymarzoną drogą

Nasze zajęcia przygotowawcze nie skupiają się jedynie na przygotowaniu kandydata do egzaminu wstępnego na wybrane studia artystyczne, artystyczno-techniczne czy do liceum plastycznego. My przygotowujemy do studiowania. Zdać egzamin wstępny to jedno, a utrzymać się później na studiach czy w liceum plastycznym to już zupełnie inna sprawa!


Okres pobytu w pracowni jest więc możliwością sprawdzenia samego siebie. Czy aby na pewno wybrałem/łam odpowiedni kierunek studiów? Czy licedum plastyczne jest tym miejscem, w którym chcę przebywać przez następne cztery lata? Czy to, co tutaj robię nie męczy mnie (należy pamiętać, że na studiach czy w liceum plastycznym takich działań będzie dużo więcej)? Czy jestem gotowy/gotowa poświęcić się pracy twórczej, być odkrywcą, stale poszukującym nowych rozwiązań?


Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, kursant odpowie sobie szczerze na te pytania, to albo odnajdzie się na wybranej pzrez siebie artystycznej lub artystyczno-technicznej drodze, albo nie podejmie się jej w ogóle. To będzie dopiero prawdziwym egzaminem dojrzałości (czy ósmoklasity)!


Oczywiście, w trakcie roku zajęć mogą się pojawić kryzysy i zwątpienia we własne umiejętności, ale od tego są nasi wykładowcy – żeby weprzeć i sprawić, iż kursant ponownie uwierzy w siebie! Wszyscy nasi wykładowcy to nie tylko dobrzy pedagodzy, ale także aktywni zawodowo artyści i projektanci, którzy przeszli w życiu niejeden kryzys twórczy. Wiedzą więc jak pomóc, wystarczy im zaufać!

Kurs rysunku
i malarstwa

Przygotowanie do studiów, hobby. Kurs całoroczny.

Dla młodzieży 16+

Kurs rysunku architekto­nicznego

Przygotowanie do studiów, hobby. Kurs całoroczny

Dla młodzieży 16+

Kurs rysunku i malarstwa z elementami rzemiosła artysty­cznego

Przygotowanie do liceum plastycznego, hobby. Kurs całoroczny

Dla młodzieży 13-15 lat
(klasy IV-VI)

Warsztaty tematyczne dla młodzieży

Jedno lub kilkurazowe warsztaty hobbistyczno-edukacyjne (metodyczne) odbywające w różnych przedziałach czasowych w ciągu roku. Kliknij aby poznać te aktualne.

Kreatywne warsztaty
plastyczne
dla dzieci

Warsztaty hobbistyczno-edukacyjne. Kurs całoroczny

Dla dzieci
klasy I-III

Plastyka
dla dzieci starszych

Warsztaty hobbistyczno-edukacyjne. Kurs całoroczny

Dla dzieci
klasy IV-VI

Warsztaty tematyczne dla dzieci

Krótkie (jednorazowe często) warsztaty hobbistyczno-edukacyjne odbywające w różnych przedziałach czasowych w ciągu roku. Kliknij aby poznać te aktualne.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zabawy artystyczne z elementami techniki i technologii warsztatu plastycznego

Praca z dziećmi wymaga wielkiego wkładu własnej inwencji i świetnego przygotowania. Dla małego ucznia istotna jest bowiem, nie nauka konkretnej techniki czy warsztatu plastycznego, ale rozwijanie naturalnych zdolności psychofizycznych – abstrakcyjnego myślenia, kreatywności, umiejętności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dlatego właśnie do zajęć tych podchodzimy w sposób szczególny.

 

Częstym błędem popełnianym przez nauczycieli jest ograniczanie twórczego potencjału podopiecznego poprzez powielanie utartych schematów myślowych np. odrysowywanie lub kopiowanie z innych prac, rysunków lub fotografii, stosowanie szablonów i różnego rodzaj „gotowców”. Jest to działanie szkodliwe gdyż szufladkuje wyobraźnię oraz tłamsi kreatywność a tym samym naturalne zdolności dzieci. Mały człowiek staje się wtedy jedynie elementem wielkiej taśmy produkcyjnej, biernym trybikiem systemu.

 

W obiektywnej, pedagogicznej ocenie dziecięcej twórczości, termin „ładny” zarezerwowany jest wyłącznie dla twórczości dziecięcej stosownej do wieku (ładny = dziecięcy). Określeniem „ładna” nie nazwiemy więc pracy dziecka np. ośmioletniego, które naśladuje zainteresowania lub sposób rysowania nastolatka czy wręcz osoby dorosłej. To co więc w subiektywnej ocenie osób dorosłych uznawane jest za atrybut wartości dziecięcej pracy, tak na prawdę wcale nim nie jest. Jak powiedział wybitny badacz twórczości dziecięcej – profesor Stefan Szuman: „sztuka dziecięca jest bardziej zbliżona do abstrakcji, której dorośli nie muszą do końca rozumieć”.

WARSZTATY SEZONOWE

Tydzień przygody ze sztuką zimą i latem

Nasze warsztaty sezonowe to, jak sama nazwa mówi, zajęcia plastyczne podporządkowane porom roku. Są to krótkoterminowe działania twórcze – cykle składające się z czterodniowych bloków spotkań twórczych w trakcie których adepci sztuki w rożnym wieku odkrywają tajniki rzemiosła plastycznego w sposób warsztatowy – podporządkowany określonym technikom lub umiejętnościom do nabycia czy rozwinięcia.

 

Organizujemy je cyklicznie –  co roku w konkretnych przedziałach czasowych – w trakcie pierwszego tygodnia ferii zimowych oraz na początku wakacji letnich – w lipcu.

 

Warsztaty te są też idealnym sposobem na sprawdzenia się i swoich chęci uczestnictwa w kursach dłuższych. Całoroczne spotkania wymagają bowiem systematyczności i samozaparcia w dążeniu do obranego celu. Na warsztatach można poznać przedsmak tych długofalowych zadań i określić swoje poczucie obowiązkowości.

Zimowe warsztaty plastyczne

Warsztaty hobbistyczne. Kurs tygodniowy w ferie zimowe

13+ i 16+ lat

Letnie warsztaty plastyczne

Warsztaty hobbistyczne. Kurs tygodniowy w lipcu

6-8, 9- 12 lat
13+ i 16+ lat

Warsztaty tematyczne dla dorosłych

Warsztaty hobbistyczno-edukacyjne odbywające w różnych przedziałach czasowych w ciągu roku. Kliknij aby poznać te aktualne.

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH

Okazjonalne warsztaty poświęcone zróżnicowanym technikom plastycznym i projektowym

Otwarte warsztaty tematyce są nowością w Ars Atelier. Do tej pory organizowaliśmy całoroczne warsztaty dla dorosłych, które przez swoja złożoność, wielowątkowość i czas trwania nie pozwalały wielu osobom czynnym zawodowo w pełni z nich skorzystać. Krótkie warsztaty poświęcone konkretnym technikom organizowaliśmy jedynie na potrzeby różnych festiwali twórczości odbywających się w Szczecinie.

 

Warsztaty tematyce (także metodyczne) dla dorosłych to wnikliwe działania twórcze mających na celu zapoznanie się ich uczestników z konkretną techniką – plastyczną lub związaną z rzemiosłem artystycznym. Czas trwania warsztatów bywa różny, w zależności od złożoności przedawnych technik. Może składać się z jednego albo kilu spotkań. Warsztaty te nie wymagają jednak całorocznej deklaracji uczestnictwa.