Szukaj
Close this search box.
NASZE KURSY

Kreatywne warsztaty dla dzieci

„Dzieci nie są głupie i nie  powinno się ich traktować  mniej poważnie niż dorosłych, zmuszając do korzystania z estetycznych śmieci” - ALBERTO CAMPO BAEZA

Ars Atelier działa nieprzerwalnie już od 2005 roku. Od 2010 prowadzimy zajęcia dla najmłodszych dzieci
DOŁĄCZ DO ARS ATELIER
NASZE KURSY

Wspieramy dziecięcą kreatywność

Całoroczne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, klasy I-III i IV-VI

NASZE ZAJĘCIA

Głównym celem zajęć jest podtrzymywanie, rozwijanie i stymulowanie bujnej wyobraźni, która w przyszłości owocować będzie między innymi w szkole i w życiu.

Nasze zajęcia są starannie opracowane pod względem merytorycznym, psychologicznym i technicznym. Prowadzone są nie tylko przez artystów ale również doświadczonych pedagogów, nauczycieli akademickich, realizujących badania naukowe w zakresie twórczości dziecka.

Celem oferowanego przez nas programu edukacyjnego dla dzieci w grupach wiekowych I-III i IV-VI nie jest nauka realistycznego rysowania czy malowania, gdyż dziecko w tym przedziale wiekowym nie posiada jeszcze odpowiednich zdolności motorycznych, fizjologicznych i psychologicznych do tego rodzaju twórczości.

Celem zajęć nie jest stworzenie z dziecka przyszłego „artysty” lecz osoby wrażliwej, rozumnej, inteligentnej, świadomego odbiorcy i uczestnika kultury. Choć nie wykluczone, że artystą lub rzemieślnikiem będzie w przyszłości.

Od 2015 r. współpracujemy z Katedrą Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego z zakresu metodycznego kształcenia, w obszarze plastyki i techniki przyszłych nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III a od 2019 r. także nauczycieli przedmiotowych z plastyki i techniki – klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Małe grupy

W Ars Atelier pracujemy w niewielkich grupach - od 6 do 14 osób w zależności od rodzaju zajeć

Narzędzia do pracy

W przeciwieństwie do wielu innych kursów, w Arsie zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do pracy w pracowni

Rozwój dziecka najważnieszy

Rozwijamy dziecięcą kreatywność bez schlebiania czyimś gustom i guścikom. Dzieci u nas nie są „chińską” fabryką, nie produkują tych samych prac, byleby się przypodobać dorosłym

Prace uczniów
NUCZYCIEL MUSI BYĆ DOBRY

Zajęcia dla dzieci

Zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię, twórcze myślenie w oparciu o działanie plastyczne. Inspirowane metodami dydaktycznymi takich sław pedagogicznych jak Stefan Szuman, Irena Wojnar, Stefan Kościelecki czy Władysław Lam/

Dziecko w swym naturanym rozwoju przechodzi przez wiele faz twórczości, jedną z nich jest okres nazywany „ideoplastyką”, który występuje między ok. 5 a 11/12 rokiem życia. To czas szczególnie istotny dla rozwoju dziecka. Wszelkie działania plastyczne opierają się tu na „idei” świata a nie jego realnym przedstawianiu.

Badania naukowe potwierdzają, że dzieci w tym okresie są niezwykle twórcze, kreatywne. Wielkim błędem nauczycieli, wychowawców, rodziców jest narzucanie dzieciom w tym okresie wizji osób dorosłych a także inspirowanie ich gotowymi wzorcami i szablonami w postaci zdjęć, obrazów, wzorów. Naturalny rozwój dziecka hamowany takim działaniem będzie spłycał jego potencjał intelektualny i kreatywność, zubażał wyobraźnię.

Umiejętność abstrakcyjnego myślenia, wyobrażania to cechy przydatne na późniejszych etapach edukacyjnych oraz w życiu dorosłym sprzyjające sukcesom edukacyjnym i zawodowym, warto nad nimi pracować.

Nasze zajęciach z najmłodszymi prowadzimy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy. Sztuka i twórczość są tu formami eksploracji świata.  

 • Pedagogika zabawy w edukacji plastycznej promuje dziecięcą twórczą i zachęca najmłodszych do wyrażania siebie poprzez sztukę. Dzieci mają możliwość eksperymentowania z różnymi technikami i materiałami plastycznymi, bez zbędnych ograniczeń i presji.
 • Poprzez zabawę plastyczną dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów. Zabawa plastyczna daje im możliwość tworzenia własnych dzieł sztuki i wyrażania swoich myśli, uczuć i doświadczeń.
 • Wykorzystując metody pedagogika zabawy zachęcamy dzieci do eksplorowania różnych technik i materiałów plastycznych, takich jak malowanie, rysowanie, kolaż, modelowanie czy rzeźbiarstwo. Dzięki temu dzieci mogą odkrywać swoje preferencje i rozwijać umiejętności w różnych dziedzinach sztuki. Może się okazać, że dziecko, które nie lubi rysować, jest miłośnikiem gliny!
 • Zabawa plastyczna jest również formą współpracy i integracji społecznej, gdy dzieci pracują razem nad projektem artystycznym. Poprzez wspólną zabawę dzieci uczą się dzielić się swoimi pomysłami, słuchać innych i szanować różnorodność myślenie.
 • Istotą działań pedagogiki zabawy w obszarze sztuki jest tworzenie dzieciom bezpiecznej i inspirującej przestrzeni (fizycznej i emocjonalnej), w której mogą swobodnie tworzyć i eksperymentować. Praca w atmosferę otwartości sprzyja rozwijaniu ich kreatywności i wyobraźni.
JAK ZAPISAĆ DZIECKO?

* dla rekrutujących się od maja do sierpnia

SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ

Dwie grupy wiekowe:

 • Dzieci z klas I-III
 • Dzieci z klas IV-VI


Są to zajęcia nie tylko dla dzieci zainteresowanych plastyką lecz dla wszystkich dzieci, których rodzice zainteresowani są ich rozwojem od najmłodszych lat.

 • umiejętność pracy z nauczycielem,
 • umiejętność wyciszania się na zajęciach,
 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.


Wysyłając do nas dziecko na zajęcia, zastanówcie się Państwo czy bardziej dziecko chce czy Wy…

Jesteśmy szkołą, w której oprócz miło spędzonego czasu, celem jest też nauka i rozwój Waszego dziecka

Dla dzieci I-III zajęcia roczne to 60 godzin lekcyjnych – 30 spotkań w blokach po 90 minut (2 godz. lekcyjne).

Dla dzieci IV-VI zajęcia roczne to 90 godzin lekcyjnych – 30 spotkań w blokach po 135 minut (3 godz. lekcyjne).

Można chodzić tylko rok albo nawet kilka lat. Staramy aby zadania co roku były inne. Techniki mogą się powtarzać.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku i trawią do czerwca.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Plan zajęć na nowy rok akademicki dostępny jest zawsze 15 września

Kreatywne warsztaty dla dzieci

Program jest podobny w obu grupach wiekowych. Dzieci w grupie starszej mają po prostu bardziej złożone zadania adekwatne dla ich wieku.

W klasach I-III i IV-VII szkoły podstawowej zastosowanie zadań opartych na twórczej wyobraźni pozwala dzieciom rozwijać zdolności, nie tylko artystyczne poprzez kreatywne myślenie i eksperymentowanie z różnymi formami ekspresji plastycznej. Przykładowe zadania mogą obejmować tworzenie abstrakcyjnych kompozycji, wymyślanie fantastycznych postaci lub scenariuszy, oraz interpretowanie tematów w sposób oryginalny i osobisty.

W klasach I-III i IV-VII szkoły podstawowej zastosowanie zadań opartych na twórczej wyobraźni pozwala dzieciom rozwijać zdolności, nie tylko artystyczne poprzez kreatywne myślenie i eksperymentowanie z różnymi formami ekspresji plastycznej. Przykładowe zadania mogą obejmować tworzenie abstrakcyjnych kompozycji, wymyślanie fantastycznych postaci lub scenariuszy, oraz interpretowanie tematów w sposób oryginalny i osobisty.

Wprowadzenie zadań skoncentrowanych na wyobraźni przestrzennej umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności percepcji przestrzennej i konstrukcji trójwymiarowych obiektów. Dzieci mogą być zachęcane do konstruowania modeli z dostępnych materiałów, tworzenia rzeźb z gliny, papieru czy klocków LEGO, oraz projektowania architektonicznych struktur.

Zadania mające na celu rozwijanie motoryki małej uczniów pozwalają im doskonalić precyzję i kontrolę ruchu dłoni oraz palców. Przykładowe techniki obejmują rysowanie drobnych detalów, wykonywanie precyzyjnych wycinanek, oraz manipulowanie małymi elementami podczas pracy plastycznej, co wspiera rozwój umiejętności manualnych.

Dzieci poznają różnorodne techniki i narzędzia plastyczne, które umożliwiają im eksplorację różnych możliwości wyrazu artystycznego. Rozwiązują także zadania z obszaru techniki i technologii mają na celu wprowadzenie dzieci w świat praktycznych umiejętności oraz rozwijanie ich zdolności manualnych i technicznych. Poprzez praktyczne działania, takie jak konstruowanie, montowanie, czy eksperymentowanie z różnymi materiałami, dzieci uczą się rozwiązywania problemów, kreatywnego myślenia oraz współpracy w grupie. Dodatkowo, zadania te pozwalają na rozwijanie umiejętności obsługi narzędzi oraz urządzeń technicznych, co może być przydatne w przyszłych zawodach związanych z technologią i inżynierią.

Dzieci mają możliwość zapoznawania się z różnorodnymi technikami artystycznymi, takimi jak ołówek, akwarela, pastel czy linoryt. Poprzez praktyczne ćwiczenia i eksperymentowanie z różnymi materiałami, dzieci rozwijają swoje umiejętności rysunkowe i malarskie, a także odkrywają własne preferencje i style artystyczne.

Dzieci mają możliwość zapoznawania się z różnorodnymi technikami artystycznymi, takimi jak ołówek, akwarela, pastel czy linoryt. Poprzez praktyczne ćwiczenia i eksperymentowanie z różnymi materiałami, dzieci rozwijają swoje umiejętności rysunkowe i malarskie, a także odkrywają własne preferencje i style artystyczne.

Dzieci mogą zdobywać doświadczenie w korzystaniu z różnorodnych narzędzi i materiałów, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Oprócz tradycyjnych narzędzi malarskich czy rysunkowych, dzieci mogą eksplorować możliwości technologii cyfrowej w tworzeniu sztuki, co poszerza ich horyzonty i umożliwia rozwój kreatywności w różnych środowiskach.

Dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych działaniach z zakresu sztuki i rzemiosła, które pozwalają im rozwijać umiejętności praktyczne i twórcze. Mogą to być warsztaty rękodzielnicze, projekty artystyczne z wykorzystaniem nietypowych materiałów czy eksperymenty z różnymi technikami rękodzielniczymi, co wspiera wszechstronny rozwój uczniów oraz uczy ich doceniania różnorodności sztuki i rzemiosła.

Poznanie podstawowych zagadnień kompozycji plastycznej pozwala dzieciom rozwijać umiejętność planowania i organizowania przestrzeni obrazu. Nauczyciel może omawiać z uczniami zasady kompozycji, takie jak równowaga, proporcje, harmonia czy rytm, a także zachęcać ich do eksperymentowania z różnymi układami elementów w swoich pracach.

Poznanie podstawowych zagadnień kompozycji plastycznej pozwala dzieciom rozwijać umiejętność planowania i organizowania przestrzeni obrazu. Nauczyciel może omawiać z uczniami zasady kompozycji, takie jak równowaga, proporcje, harmonia czy rytm, a także zachęcać ich do eksperymentowania z różnymi układami elementów w swoich pracach.

Dzieci mogą zdobywać wiedzę na temat zagadnień związanych z przestrzenią i proporcjami, oraz odkrywać znaczenie waloru i światłocienia w sztuce. Poprzez gry i zabawy związane z analizą prac znanych artystów oraz własne eksperymentowanie, dzieci rozwijają wrażliwość na różnice w tonacji, kontrastach i głębi obrazu.

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu teorii koloru pozwala dzieciom lepiej rozumieć zastosowanie barw w malarstwie i interpretować ich znaczenie. Nauczyciel może prowadzić zajęcia, podczas których dzieci będą eksperymentować z mieszaniem kolorów, analizować różne efekty barwne, oraz tworzyć swoje własne kompozycje kolorystyczne.

NASZE KURSY

Wybierz grupę wiekową

Aby zapisać dziecko na zajęcia

 

Już niebawem podamy terminy zajęć dla dzieci 

 

Już niebawem podamy terminy zajęć dla dzieci 

Kurs rysunku i malarstwa

Rok akademicki 2024/2025

Terminy i opłaty

Terminy niebawem zostaną podane

Terminy

Dostępne terminy

Nasze zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w ostatnim tygodniu września. Całoroczne plany zajęć dostępne są od 25 sierpnia.

SPOSOBY DO WYBORU

Opłaty

Wybierz dogodny dla siebie system płatności za rok 2024/2025

Dzieci z klas I-III

Trymestr

600 zł

~25 zł / godz. lekcyjna

Trymestr

1215

~25 zł / godz. lekcyjna

Jak już wiesz, na nasze zajęcia całoroczne podpisywania jest umowa. Wzór umowy można znaleźć powyżej oraz w w rubryce Rekrutacja – Do pobrania. Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!

Podpisując umowę otrzymujesz:

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapisy na zajęcia dla dzieci (I-III)

Do kursu można dołączyć w każdym momencie roku, jedynym warunkiem jest dostępność wolnych miejsc.

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc, ze względu na wysoki poziom i komfort prowadzonych zajęć, jest ograniczona.

Informacje i zapisy telefoniczne lub w biurze szkoły – prosimy skorzystać z rubryki Kontakt. Prosimy także o zapoznanie się z informacjami w rubryce Rekrutacja – Zapisy na zajęcia.

 • WPISOWE – 200 zł
  Pełna rezerwacja miejsca łączy się z wpłatą wpisowego. Nie są to żadne dodatkowe pieniądze! Po podpisaniu umowy wpisowe
 • UMOWA
  Prosimy z zapoznaniem się z jej wzorem
  Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!
 • REGULAMINY
  Prosimy także o zapoznanie się z naszymi regulaminami – szkoły i kursów!
Wybierz termin

Kurs rysunku i malarstwa

Rok akademicki 2024/2025

Terminy i opłaty

Terminy

Dostępne terminy

Nasze zajęcia dla dzieci rozpoczynają się zazwyczaj na początku października. Całoroczne plany zajęć dostępne są od 1 września.

SPOSOBY DO WYBORU

Opłaty

Wybierz dogodny dla siebie system płatności za rok 2024/2025

Dzieci z klas IV-VI

Trymestr

720 zł

24 zł / godz. lekcyjna

Trymestr

1944 zł

24 zł / godz. lekcyjna

Jak już wiesz, na nasze zajęcia całoroczne podpisywania jest umowa. Wzór umowy można znaleźć powyżej oraz w w rubryce Rekrutacja – Do pobrania. Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!

Podpisując umowę otrzymujesz:

* zgonie z warunkami umowy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapisy na zajęcia dla dzieci (I-III)

Nie jesteś pewna/pewien czy Twoje dziecko odnajdzie się na naszych zajęciach? Spotkaj się z nami albo zapisz dziecko na Letnie warsztaty plastyczne. Dziecko pozna nas, wypróbuje się w naszej pracowni,  sprawdzi swoje emocje przy sztaludze a wtedy – jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, Państwo zdecydujecie o zajęciach całorocznych. 

Do kursu można dołączyć w każdym momencie roku, jedynym warunkiem jest dostępność wolnych miejsc.

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc, ze względu na wysoki poziom i komfort prowadzonych zajęć, jest ograniczona.

Informacje i zapisy telefoniczne lub w biurze szkoły – prosimy skorzystać z rubryki Kontakt. Prosimy także o zapoznanie się z informacjami w rubryce Rekrutacja – Zapisy na zajęcia.

 • WPISOWE – 200 zł
  Pełna rezerwacja miejsca łączy się z wpłatą wpisowego. Nie są to żadne dodatkowe pieniądze! Po podpisaniu umowy wpisowe
 • UMOWA
  Prosimy z zapoznaniem się z jej wzorem
  Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!
 • REGULAMINY
  Prosimy także o zapoznanie się z naszymi regulaminami – szkoły i kursów!
Wybierz termin

 

Już niebawem podamy terminy zajęć dla dzieci  I-III

Kurs rysunku i malarstwa

Rok akademicki 2024/2025

Terminy i opłaty

Terminy

Dostępne terminy

Nasze zajęcia dla dzieci rozpoczynają się zazwyczaj na początku października. Całoroczne plany zajęć dostępne są od 1 września.

SPOSOBY DO WYBORU

Opłaty

Wybierz dogodny dla siebie system płatności za rok 2024/2025

Dzieci z klas IV-VI

Trymestr

720 zł

24 zł / godz. lekcyjna

Trymestr

1944 zł

24 zł / godz. lekcyjna

Jak już wiesz, na nasze zajęcia całoroczne podpisywania jest umowa. Wzór umowy można znaleźć powyżej oraz w w rubryce Rekrutacja – Do pobrania. Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!

Podpisując umowę otrzymujesz:

* zgonie z warunkami umowy

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapisy na zajęcia dla dzieci (I-III)

Nie jesteś pewna/pewien czy Twoje dziecko odnajdzie się na naszych zajęciach? Spotkaj się z nami albo zapisz dziecko na Letnie warsztaty plastyczne. Dziecko pozna nas, wypróbuje się w naszej pracowni,  sprawdzi swoje emocje przy sztaludze a wtedy – jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, Państwo zdecydujecie o zajęciach całorocznych. 

Do kursu można dołączyć w każdym momencie roku, jedynym warunkiem jest dostępność wolnych miejsc.

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc, ze względu na wysoki poziom i komfort prowadzonych zajęć, jest ograniczona.

Informacje i zapisy telefoniczne lub w biurze szkoły – prosimy skorzystać z rubryki Kontakt. Prosimy także o zapoznanie się z informacjami w rubryce Rekrutacja – Zapisy na zajęcia.

 • WPISOWE – 200 zł
  Pełna rezerwacja miejsca łączy się z wpłatą wpisowego. Nie są to żadne dodatkowe pieniądze! Po podpisaniu umowy wpisowe
 • UMOWA
  Prosimy z zapoznaniem się z jej wzorem
  Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!
 • REGULAMINY
  Prosimy także o zapoznanie się z naszymi regulaminami – szkoły i kursów!
Wybierz termin