Szukaj
Close this search box.
Nasze kursy

Kurs rysunku architektonicznego

„Architektura jest muzyką w przestrzeni, niejako muzyką zastygłą” - FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING

Nasze kursy

Kurs rysunku architekto­nicznego

„Architektura jest muzyką w przestrzeni, niejako muzyką zastygłą” - FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON SCHELLING

Naucz się rysować i wykreślać konstrukcje przestrzenne niezależnie od tego czy wybierasz się na studia czy po prostu chcesz się rozwinąć!
NASZE KURSY

Przygotowanie na Architekturę

Kurs rysunku architektonicznego - hobby lub przygotowanie do studiów

CZAS DO STUDIÓW
Narzędzia do pracy

W przeciwieństwie do wielu innych kursów, w Arsie zapewniamy wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do pracy w pracowni

Klimat w pracowni

Ars to klimatyczne miejsce pełne artystycznych artefaktów i inspirujących prac. Według badań taki klimat podnosi efektywność uczenia się aż o 25%!

Indywidualizacja

Korekty w Arsie dostosowane są do indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Osoby chodzące na zajęcia są często na różnym poziomie, dlatego, mimo wspólnych tematów, każdy prowadzony jest jego własną drogą.

Prace uczniów
STUDIA NA ARCHITEKTURZE CZY HOBBY?

Dla kogo kurs rysunku architekto­nicznego

Rysunek architektoniczny

Pierwotna definicja rysunku architektonicznego odnosi się do sposobu rysowania ukazującego kształt i wielkość budynków, ich umieszczenia na działce budowlanej, podziału pomieszczeń we wnętrzu ze wskazaniem na rodzaj użytych materiałów.

Społecznie utrwalona definicja każe nam sądzić, iż rysunek architektoniczny to zupełnie inny rodzaj plastycznej wypowiedzi niż klasyczny rysunek akademicki. Nic bardziej mylnego! Jest to ten sam rodzaj wypowiedzi – kompozycja określonych linii na płaszczyźnie nanoszonych na powierzchnię za pomocą różnych narzędzi rysunkowych. Inny natomiast może być jedynie temat tej plastycznej wypowiedzi.

Kurs rysunku architektonicznego

Nasz kurs rysunku architektonicznego to zajęcia dwutorowe. Opierają się na ćwiczeniach z rysunku wrażeniowego (z obserwacji) – martwe natury, układy przestrzenne oraz z podstaw geometrii wykreślnej (rysunek brył, obiektów, wizualizacji w technikach odręcznych opartych na zasadach perspektywy zbieżnej i aksonometrii). Zajęcia te pomagają zrozumieć zagadnienia przestrzeni, skrótów oraz budowania światłocienia w sposób wrażeniowy (z obserwacji) oraz matematyczny (wykreślanie).

Nie rysujemy ze zdjęć czy innych rysunków! Na początku drogi artystycznej takie działania nic nie wnoszą poza oszukiwaniem samego siebie. Udają tylko artystyczne umiejętności. Są liczne badania na ten temat, warto sobie poczytać! Chętnie też Ci o tym opowiemy i udowodnimy dlaczego tak jest!

Egzaminy

Egzaminy na różne uczelnie (kierunki architektoniczne czy wzornicze) wymagają od kandydata wykazania się umiejętnością obserwacji świata oraz wyobraźnią (twórczą i przestrzenną). Dlatego na zajęciach z rysunku architektonicznego oprócz tworzenia iluzji przestrzeni na płaskiej kartce papieru, ćwiczymy także odnajdowanie się w przestrzeni rzeczywistej. Tworzymy różne formy trójwymiarowe z papieru, gliny lub z innych przyjaznych formowaniu materii.

Zobacz jak uczniowie Ars Atelier zdają na wybrane kierunki studiów.

Wpisując w przeglądarkę internetową wyskakuje mnóstwo rysunków architektury. Często jednak trudno odróżnić ich twórców bo wszyscy rysują tak samo, jeden schemat, jedna maniera.

Wiele z tych prac niestety odrysowywanych jest od zdjęć co nie jest koniecznie dobrą praktyką – co dawno naukowo już zostało udowodnione (patrz np. Rudolf Arnheim).

Po pierwsze, kopiowanie bezpośrednio z fotografii może ograniczać rozwój umiejętności percepcyjnych, ponieważ nie wymaga ono zrozumienia struktury przestrzennej ani analizy proporcji czy perspektywy.

Dodatkowo, fotografie często prezentują obiekty czy otoczenie w sposób uproszczony lub zniekształcony. To może prowadzić do nieprawidłowych interpretacji i błędów w rysunku.

A po trzecie, przerysowywanie ze zdjęć może ograniczać kreatywność artysty, ponieważ polega na dokładnym odtwarzaniu istniejącego obrazu, zamiast na własnym wyobrażeniu i interpretacji.

Dlatego przygodę z rysunkiem zawsze powinno się zaczynać od rysowanie na żywo lub z własnej wyobraźni. To pozwala na rozwijanie własnych umiejętności obserwacyjnych (zrozumienie wspomnianej struktury przestrzennej, analizy proporcji i widzenia perspektywy), kreatywności (bo tworzymy a nie odtwarzamy) oraz indywidualnego, rozpoznawalnego styl artystycznego.

Jeżeli nie przepadasz za kolorem, nasz kurs rysunku architektonicznego nauczy Cię widzenia twórczego świata poprzez tworzenie iluzji tegoż świata na płaskiej kartce papieru (martwe natury, układy przestrzenne) oraz odczuwania przestrzeni (rysunek brył, obiektów, wizualizacji w technikach odręcznych opartych na zasadach perspektywy zbieżnej i aksonometrii).

A na deser, architekturę i tak porysujesz…

A może Kurs rysunku i malarstwa?

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS
  • dla rekrutujących się od maja do sierpnia
SZCZEGÓŁY KURSY

Osoby przygotowujące się do studiów architektonicznych lub innych techniczno-plastycznych mające już sprecyzowany pomysł na kierunek studiów, lub jeszcze nie.

Hobbiści – osoby, które myślą o studiach plastyczno-technicznych, ale nie są tego jeszcze pewne – chcą się po prostu sprawdzić ale także czegoś nauczyć.

 

Zajęcia dla młodzieży od 16 do 26* lat (czyli wiek licealny, studencki). Wymagana znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Każde zajęcia poprzedzone są  teoretycznym wprowadzeniem w temat (dłuższym lub krótszym w zależności od złożoności danego zagadnienia).

Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie plastyczne:

  • pracujemy z osobami początkującymi od podstaw;
  • pracujemy z osobami zaawansowanymi stawiając im wyższe wymagania.
 

* jeżeli macie Państwo więcej niż 26 lat a chcecie się przygotować do studiów, to także zapraszamy

Każdy uczestnik może samodzielnie ustalić ilość poświęconego czasu na naukę. Wiadomo, im więcej czasu poświęci, tym wyniki będą lepsze!

Z doświadczenia wiemy, że optymalny czas nauki np. dla osób przygotowujących się do studiów to minimum dwa lata.

Można chodzić tylko rok albo nawet kilka lat. Uczymy warsztatu i ćwiczymy wyobraźnię. Staramy się aby martwe natury, układy przestrzenne czy ćwiczenia z wyobraźni co roku były inne.

Jeden roczny cykl to 132 godz. lekcyjne – 33 spotkania po 4 godz. lekcyjne.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Plan zajęć na nowy rok akademicki dostępny jest zawsze od 25 sierpnia

Kurs rysunku architektonicznego

Ćwiczymy umiejętności z zakresu rysunku wrażeniowego i wykreślnego oraz kreatywnego myślenia

obejmują elementarne terminy związane z formą, kolorem, linią, teksturą i przestrzenią, które są fundamentem dla zrozumienia sztuki. To między innymi rozumienie kształtu, proporcji, faktury, kontrastu i balansu w kompozycji, a także znaczenie podstawowych kolorów i technik malarskich.

obejmują elementarne terminy związane z formą, kolorem, linią, teksturą i przestrzenią, które są fundamentem dla zrozumienia sztuki. To między innymi rozumienie kształtu, proporcji, faktury, kontrastu i balansu w kompozycji, a także znaczenie podstawowych kolorów i technik malarskich.

to zasady organizowania elementów obrazu w sposób harmonijny i przemyślany, obejmujące równowagę, rytm, proporcje, kontrast i głębię. Jest to fundamentalna umiejętność dla artystów, aby stworzyć spójną i atrakcyjną całość.

to proces tworzenia realistycznych form i proporcji w rysunku, oparty na obserwacji i umiejętności konstrukcyjnych. Jest to kluczowa umiejętność dla artystów, pozwalająca na wierną reprodukcję rzeczywistości.

to technika używana do przedstawiania trójwymiarowej głębi na płaskiej powierzchni, oparta na obserwacji i interpretacji rzeczywistości. Pozwala to na tworzenie bardziej realistycznych i przestrzennych obrazów z wykorzystaniem zasad perspektywy linearnej. Rysunek wrażeniowy często też jest nazywany rysunkiem z natury.

odnosi się do badania efektów światła i cienia na powierzchniach obiektów oraz ich trójwymiarowych kształtów. To umiejętność uwzględnienia i wydobycia trójwymiarowości w rysunku lub malarstwie.

polega na badaniu i interpretacji kształtów, proporcji, faktur i formy obiektów w martwej naturze za pomocą rysunku. Jest to sposób na lepsze zrozumienie struktury i detali obiektów.

to proces analizy i interpretacji złożonych kompozycji zawierających wiele elementów za pomocą rysunku. Pozwala to na zrozumienie relacji między różnymi elementami i całością.

obejmuje badanie i interpretację różnorodnych faktur i tekstur w złożonych obiektach lub scenach za pomocą rysunku. Jest to sposób na oddanie różnorodności i bogactwa materiałów w sztuce.

to badanie i interpretacja struktury ciała ludzkiego, jego proporcji, budowy anatomicznej i ruchu za pomocą rysunku. Jest to fundamentalna umiejętność dla artystów figuratywnych

to przedstawienie artysty wykonane przez samego siebie, będące odzwierciedleniem jego własnego wyglądu, osobowości i stanu emocjonalnego. Jest to ważna forma samoekspresji w sztuce.

obejmują różne metody i narzędzia używane do wyrażania się na płaszczyźnie, takie jak ołówek, węgiel, tusz, akwarele, pastele i wiele innych. Każda technika ma swoje własne właściwości i możliwości wyrazu.

to strategie stosowane przez artystów do poprawiania i doskonalenia swoich prac, obejmujące ocenę, analizę i modyfikację własnych działań. Są to ważne narzędzia rozwoju i doskonalenia umiejętności artystycznych.

to metoda rysowania obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie dwuwymiarowej, zachowując proporcje i kształt. W aksonometrii stosuje się różne rodzaje rzutów.

to metoda rysowania obiektów trójwymiarowych na płaszczyźnie dwuwymiarowej, zachowując proporcje i kształt. W aksonometrii stosuje się różne rodzaje rzutów.

to sposób rozmieszczenia elementów na płaszczyźnie rysunku, obejmujący zasady harmonii, równowagi, proporcji i kontrastu. W rysunku wykreślnym ważne jest umiejętne i bardzo precyzyjne ułożenie linii, kształtów i form, aby stworzyć spójną i estetyczną kompozycję.

to sposób przedstawiania trójwymiarowych obiektów na płaszczyźnie dwuwymiarowej, uwzględniający zjawisko zmiany rozmiaru i proporcji w zależności od odległości. Perspektywa jedno-, dwu- i trzyzbiegowa różni się liczbą punktów zbiegu, co wpływa na sposób widzenia i odwzorowania przestrzeni na rysunku. Zrozumienie perspektywy jest kluczowe dla tworzenia realistycznych i przestrzennych rysunków.

skala w perspektywie odnosi się do proporcji i wielkości obiektów na płaszczyźnie rysunku w zależności od ich odległości i perspektywy. Można ją wyliczyć matematycznie.

Cienie własne to cienie powstające na samym obiekcie w wyniku oświetlenia, które nadaje mu trójwymiarowość i głębię. Cienie rzucone to cienie, które powstają na powierzchniach otaczających obiekt, gdy jest on oświetlany, co dodaje realizmu i dynamiki rysunkowi. W rysunku wykreślnym można dokładnie oddać kont padania światła a tym samym pokazać cienie obiektów.

obejmuje przedstawianie obiektów zewnętrznych, takich jak krajobrazy i budynki, oraz wewnętrznych, np. wnętrz pomieszczeń. Rysowanie powierzchni otwartych wymaga uwzględnienia perspektywy i proporcji, aby oddać przestrzenność otwartego terenu lub krajobrazu. Rysowanie powierzchni zamkniętych wymaga zrozumienia struktury i proporcji obiektów wewnętrznych oraz umiejętności przedstawienia głębi i detali wnętrza.

obejmują różnorodne ćwiczenia i techniki, które mają na celu stymulowanie kreatywności i inwencji artystycznej. Mogą to być na przykład ćwiczenia oparte na improwizacji, tworzenie abstrakcyjnych kompozycji, eksperymentowanie z nietypowymi materiałami lub interpretowanie abstrakcyjnych pojęć wizualnie.

obejmują różnorodne ćwiczenia i techniki, które mają na celu stymulowanie kreatywności i inwencji twórczej. Mogą to być na przykład ćwiczenia oparte na improwizacji, tworzenie abstrakcyjnych kompozycji, eksperymentowanie z nietypowymi materiałami lub interpretowanie abstrakcyjnych pojęć wizualnie lub przestrzennie (projektowanie oryginalnych i kreatywnych koncepcji architektonicznych, modelowanie)

koncentrują się na umiejętnościach percepcji przestrzennej, orientacji i trójwymiarowego myślenia. Wymagają one rozwiązywania problemów związanych z przestrzenią, takich jak rysowanie perspektyw, modelowanie obiektów w trójwymiarze, analiza i interpretacja planów oraz map przestrzennych. Mogą polegać na tworzeniu trójwymiarowych modeli architektonicznych z różnych materiałów, takich jak papier, glina czy drewno, aby lepiej zrozumieć relacje przestrzenne i proporcje w architekturze.

odnoszą się do specjalistycznych zagadnień i obszarów zainteresowań w danej dziedzinie. Mogą to być tematy związane z teorią i praktyką malarstwa, grafiki, rzeźby lub innymi dziedzinami sztuki wizualnej, które są istotne dla studiów na danym kierunku. Przykładowe tematy mogą dotyczyć analizy dzieł konkretnego artysty, badania wpływu określonego okresu historycznego na sztukę, zagadnienia z tworzeniem plakatu, ilustracji tematycznej czy makiety scenograficznej.

* w przypadku osób zdających na studia

Najczęściej wybierane kierunki po kursie rysunku architektonicznego to:
Kurs rysunku architektonicznego

Rok akademicki 2024/2025

Terminy i opłaty

Terminy

Dostępne terminy

Nasze zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj w ostatnim tygodniu września. Całoroczne plany zajęć dostępne są od 25 sierpnia.

Opłaty

Sposoby do wyboru

Trymestr

1020 zł

Rok

2399 zł

Chcesz płacić co miesiąc? Skorzystaj z oferowanych rat PayU!

Jak już wiesz, na nasze zajęcia całoroczne podpisywania jest umowa. Wzór umowy można znaleźć powyżej oraz w w rubryce Rekrutacja – Do pobrania. Umowa musi być podpisana na co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć. Brak podpisania umowy uznajemy za rezygnację!

Podpisując umowę otrzymujesz:

** po spełnieniu wszystkich wymagań programowych zawartych w regulaminie

ZAREZERWUJ MIEJSCE

Zapisy na kurs

Jeżeli zastanawiasz się nad zajęciami rocznymi i chcesz nas sprawdzić, zapisz na Letnie warsztaty plastyczne! Poznasz nas, nasze metody nauczania, wypróbujesz się w naszej pracowni,  sprawdzisz swoje emocje przy sztaludze a wtedy – jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, zdecydujesz o zajęciach całorocznych. 

Do kursu rysunku architektonicznego można dołączyć w każdym momencie roku, jedynym warunkiem jest dostępność wolnych miejsc.

Zapisy odbywają się według kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc, ze względu na wysoki poziom i komfort prowadzonych zajęć, jest ograniczona.

Informacje i zapisy telefoniczne lub w biurze szkoły – prosimy skorzystać z rubryki Kontakt. Prosimy także o zapoznanie się z informacjami w rubryce Rekrutacja – Zapisy na zajęcia.

Wybierz termin na Kursu rysunku architektonicznego

Zarezerwuj miejsce:

Rodzaj zapisu: Liczba miejsc: Cena jednostkowa:
grupa w CZWARTEK, godz. 17-20

wpisowe (rys-arch)

4 pozostało
200,00 
grupa w PIĄTEK, godz. 17-20

wpisowe (rys-arch)

6 pozostało
200,00 
grupa w SOBOTĘ (1), godz. 9.30-12.30

wpisowe (rys-arch)

2 pozostało
200,00 
grupa w SOBOTĘ (2), godz. 13-16

wpisowe (rys-arch)

4 pozostało
200,00 
Ilość: Razem zł:
ZAJĘCIA W ARSIE

Zaufało nam ponad 1500 zadowolonych osób

Stań się jedną z nich i nauczy się rysować, malować, tworzyć!
Daj się porwać pasji!