Przygotowanie na Architekturę

Mariaż sztuki i techniki

„Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna” - WITRUWIUSZ

Kandydat na architekta lub dizajnera powinien cechować się analitycznym sposobem myślenia oraz być osobą bardzo skrupulatną, zwracająca uwagę na detale.

 

Nasz dwuetapowy program obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych wymagań stawianych kandydatom na kierunki architektoniczne i wzornicze podczas egzaminu predyspozycji plastycznych na uczelniach politechnicznych, oraz zadania nieco szersze, które pomagają ugruntować nabyte, zasadnicze umiejętności.

 

Umiejętność rysowania, to wyćwiczony zmysł obserwacji naszego kolorowego świata połączony ze zręcznym posługiwaniem się narzędziem rysunkowym. Aby zatem osiągnąć postawiony sobie cel – dostanie się na wymarzoną uczelnię, oprócz regularnych obecności na zajęciach, należy systematycznie wykonywać zadania domowe. Każda nauka wymaga własnego, szczerego zaangażowania!

 

Zobacz jak uczniowie Ars Atelier zdają na wybrane kierunki studiów

Z takimi pracami masz duże szanse się dostać na studia

A MOŻE JEDNAK STUDIA NA ASP? ZASTANÓW SIĘ!

Czas trwania

W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku studiów, możesz samodzielnie ustalić ilość poświęconego czasu na naukę.

 

Z doświadczenia wiemy, że najlepsze rezultaty osiągają osoby uczęszczające na zajęcia co najmniej przez dwa lata.

 

WIĘCEJ NIŻ ROK do egzaminu

Jeżeli masz więcej czasu do egzaminu zachęcamy do przejścia przez oba nasze kursy:

ROK do egzaminu

Jeżeli pozostał Ci tylko rok a wybierasz się na uczelnię politechniczną, to czeka Cię ciężka harówka – dużo pracy w domu. Aby optymalnie wykorzystać ten czas w pracowni wybierz:

studia BEZ EGZAMINU

Niektóre uczelnie nie prowadzą egzaminów z predyspozycji plastycznych bo tutaj cały pierwszy rok jest jednym, wielkim egzaminem. Na takie kierunki łatwiej się dostać ale dużo trudniej utrzymać. Aby komfortowo studiować zachęcamy do odbycia chociaż rocznego kursu rysowania. Warto wtedy wybrać jeden z poniższych kursów:

Przypominamy, że to Ty jednak wybierasz optymalny dla siebie sposób i czas pracy. Wybierz mądrze! Pamiętaj też, że w klasie maturalnej będziesz miał/ła dużo innych obowiązków związanych ze szkołą!

POZNAJ NASZĄ SZKOŁĘ. ZOBACZ PRACOWNIE. ZACZNIJ TWORZYĆ!