Szukaj
Close this search box.
W POLSCE CZY ZA GRANICĄ?

Gdzie studiować?

„Braku wyobraźni nie zastąpi doskonała technika” – MIECZYSŁAW JASTRUN

Studiując w Polsce możesz jednocześnie studiować za granicą!

Wiele uczelni ma świetne systemy wymiany międzynarodowej.  My spędziliśmy semestr w Berlinie!

Z taki pracami masz szansę się dostać

W DOMU ZAWSZE BEZPIECZNIE

Studia w Polsce

Jeżeli Twoim marzeniem są studia artystyczne – plastyczne, to sztuka, niezależnie od swojej formy, powinna być Twoją życiową pasją. Wyższe szkoły artystyczne wymagają bowiem od kandydatów artystycznego zaangażowania oraz bogatej teczki czy portfolio własnych prac.

Kandydat na architekta lub dizajnera powinien natomiast cechować się analitycznym sposobem myślenia oraz być osobą bardzo skrupulatną, zwracającą uwagę na detale. Co jednak najważniejsze, powinien czuć przestrzeń – widzieć trójwymiarowo, mieć dobrą wyobraźnię przestrzenną!

Polskie uczelnie nadal kładą bardziej nacisk na umiejętności praktyczne gdyż dobry warsztat jest plastyczny jest podstawą radzenia sobie w przyszłym zawodzie. Co ciekawe, warsztat plastyczny (zwłaszcza na uczelniach artystycznych) jest od lat w polskich uczelniach na dużo wyższym poziomie niż w krajach zachodnich.

Co jest zatem ważne?

Należy jednak pamiętać iż, ważne jest dokładne zapoznanie się z wymaganiami konkretnej uczelni i programu studiów zanim przystąpi się do procesu aplikacyjnego. Uczelnie z roku na rok potrafią zmieniać swoje kryteria naboru.

GDY ZEW PRZYGODY WZYWA

Studia za granicą

Chcesz studiować poza granicami Polski? Pamiętaj, że zagraniczne uczelnie mają trochę inne wymagania niż polskie placówki. Oprócz oczywistych wymagań z zakresu umiejętności plastycznych, dla nich liczy się przede wszystkim człowiek i jego osobowość.

Od przyszłego kandydata na studenta bardzo mocno wymagana jest kreatywność, pracowitość, szczere zaangażowanie w różne działania (nie tylko związane ze sztuką) oraz teczka lub portfolio własnych osiągnięć o szerokim spektrum. Ważne są też działania tzw. pro bono czyli wolontariat.

Dla władz zagranicznych uczelni często liczy się również bardzo pisemna opinia o kandydacie wystawiana przez nauczycieli, wychowawców i wykładowców różnych placówek edukacyjnych, w tym takich szkół jak nasza!

Wymagania na studia za granicą oczywiście różnią się w zależności od uczelni, kraju i konkretnego programu studiów. Jednakże istnieją pewne ogólne kategorie wymagań, które często są podobne na wielu uczelniach artystycznych lub architektonicznych.

Co jest zatem ważne?

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami konkretnej uczelni i programu studiów oraz odpowiednio się do nich przygotować przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego. 

Widzieliśmy już w pracowni takie sytuacje, że dana osoba przeszła z naszą pomocą przez portfolio i egzamin predyspozycji, ale zabrakło jej punktów na maturze!

Z taki pracami masz szansę się dostać