Szukaj
Close this search box.

Ostatni – dyplomowy przegląd prac

Wszystkie osoby pełnoletnie (tryb przygotowawczy), które kończą przygodę z Ars Atelier, pragnące uzyskać świadectwo ukończenia kursu informujemy, iż 19 czerwca br (sobota) w godz. 14.00 – 16.30 odbędzie się ostatni przegląd prac wraz z zaliczeniem końcowym. Przegląd dyplomowy będzie oceniała trzyosobowa komisja.

Do przeglądu dyplomowego mogą podejść wszystkie osoby kończące w tym roku szkolnym swoją przygodę z Ars Atelier. Dla osób, które kontynuują naukę korzystniejsze będzie podejście do zaliczenia na koniec swojej edukacji (za rok, dwa itp.) z uwagi na większą liczbę godzin i lepsze prace, które przekładać się będą na lepszą ocenę.

Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych, ponieważ musimy sprawdzić, czy spełniacie wymagane kryteria.

Aby podejść do ostatniego przeglądu – końcowego zaliczenia należy mieć uregulowane wszystkie kwestie finansowe.

ZASADY ZALICZENIA KOŃCOWEGO: Rysunek i malarstwo, Rysunek architektoniczny
Aby szkolenie zostało uznane za zaliczone, uczestnicy zobowiązani są do:

  • uczestnictwa w co najmniej 90 godzinach zajęć (albo ich nadrobienia w przypadku nieobecności);
  • stawienia się na końcowy przegląd tzw. dyplomowy przedstawiając 15 wybranych przez siebie prac. Prace powinny być skończone i estetycznie podane

Osoby które uczestniczyły w zajęciach tylko rok, w ramach tych 15 wybranych przez siebie prac muszą przedstawić co najmniej 3 prace domowe.

Zapraszamy.

KATEGORIE AKTUALNOŚCI
ZNAJDŹ NAS