Szukaj
Close this search box.
ARS ATELIER

Polityka prywatności

Wszytko co trzeba wiedzieć
Dla bezpieczeństwa

Ciasteczka, rodo i inne takie...

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

ArsAtelier.pl wykorzystuje informacje zawarte w plikach logów. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych. Zawierają one numer IP użytkownika oraz nazwę sieci, przez którą użytkownik się łączy. Dane z logów pozwalają na ustalenie z jakiej przeglądarki użytkownik korzysta, ile czasu spędza w serwisie oraz jak po nim nawiguje. 

Pliki ciasteczek
ArsAtelier.pl wykorzystuje ciasteczka, służące identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika podczas korzystania ze strony. Ciasteczka pozwalają właściwie dobrać wersję strony do wyświetlenia oraz służą celom statystycznym.
W plikach tych znajdują się informacje, pozwalające na zachowanie indywidualnych ustawień użytkownika.

Google Analytics
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu analizowania przez ArsAtelier.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Zablokowanie ciasteczek
Istnieje możliwość wyłączenia pobierania plików ciasteczek ze stron i reklam zamieszczonych na stronach ArsAtelier.pl, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w opcjach wykorzystywanej przeglądarki, lub zastosowanie odpowiednich programów. ArsAtelier.pl ostrzega jednocześnie, że wyłącznie pobierania lub usunięcie pochodzących z portalu ciasteczek może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych elementów strony.

Dane osobowe

 • Na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144,
  poz. 1204), osoby podające Ars Atelier swoje dane osobowe wyrażają zgodę ich na przetwarzanie przez “Ars Atelier Mikołaj Materne” z siedzibą w Szczecinie w celu wykonania czynności rezerwacji, chęci uczestnictwa lub wykonania umowy
  zawartej z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem. Jednocześnie osoba podająca swoje dane oświadcza iż została poinformowany/a o tym, że:
  • Administratorem danych osobowych jest „Ars Atelier Ars Atelier Mikołaj Materne” z siedzibą w Szczecinie (71-414) przy placu Kilińskiego 3;
  • Dane osobowe podane w formularzu rezerwacji, chęci uczestnictwa lub umowie będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania czynności rezerwacji, chęci uczestnictwa lub umowy z „Ars Atelier”;
  • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu wykonania czynności rezerwacji, rejestracji, chęci uczestnictwa lub umowy z „Ars Atelier” np. lista nazwisk osób wyjeżdżających na wspólną wycieczkę;
  • Osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 • Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
  • Administratorem danych osobowych jest Ars Atelier Mikołaj Materne z siedzibą w Szczecinie, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin.
  • Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Mikołaj Materne, pl. Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin, kontakt e-mail pod adresem: admin@arsatelier.pl
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
   a) zgłaszania chęci uczestnictwa w kursie, rezerwowania przez Ciebie miejsca na kursie
   b) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora.
  • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców:
   a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
   b) innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
  • Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Twojej prośby lub rezerwacji
   b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
   c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy, przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia,
   obrony lub dochodzenia roszczeń.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  b) ich sprostowania,
  c) usunięcia,
  d) ograniczenia przetwarzania,
  e) oraz przenoszenia danych.
 • Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji rezerwacji, chęci uczestnictwa lub zawartej z Tobą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację powyższych czynności.


Zmiany w polityce prywatności

ArsAtelier.pl zastrzega sobie możliwość dokonywania okresowych zmian w niniejszej polityce. Zmiany mogą być spowodowane rozwojem technologii informatycznej, aktualizacją prawa polskiego, rozwojem serwisu oraz sugestiami użytkowników. W związku z tym, serwis ArsAtelier.pl zachęca do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności.