Szukaj
Close this search box.
Rekrutacja

Skorowidz kierunków

„Wykształcenie, podobnie do ubrania, winno być starannie dopasowane do osoby. Zbyt małe uwiera, za obszerne śmieszy” - ANDRZEJ NIEWINNY DOBROWOLSKI

Studia czekają a wyborów wiele. Wybierz mądrze. My też doradzimy!

Dołącz do Ars Atelier

Stań się częścią naszej społeczności

Różne oblicza sztuki

Znajdź studia dla siebie

Masz pomysł na siebie, ale nie wiesz do końca, na jakich uczelniach znajdziesz kierunki sprzyjające Twoim zainteresowaniom? Zajrzyj do naszego skorowidza – jakie studia wybrać!

Należy jednak pamiętać, że podane tutaj informacje nie są wiążące. Różne uczelnie mają bowiem różne zapatrywania na to, co chcą przekazać studentom. Skorowidz ma Wam dać jedynie ogólne pojęcie tego, czego będą Was uczyć na konkretnych kierunkach studiów.

W trakcie studiów na kierunku lub na specjalności związanej z animacją (np. na kierunku grafika) studenci uzyskują wiedzę o osiągnięciach artystycznych i środkach wyrazowych oraz opanowują umiejętności posługiwania się urządzeniami i technologiami związanymi z tworzeniem animacji.

Programy nauczania obejmują zazwyczaj naukę różnych form filmowej realizacji, efekty specjalne, sztukę operatorską, animację kinematograficzną, grafikę i animację komputerową, zagadnienia związane z dźwiękiem i montażem filmowym.

Studenci przygotowywani są do pracy w branży filmowej ale także w środowisku realizacji reklamowych oraz teledysków muzycznych.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Studia inżynierskiej przygotowują do kompetentnego uczestniczenia w procesie kształtowania przestrzeni tworzącej ramy życia jednostek i grup społecznych.

Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, technik i technologii budowania, rozwiązywania problemów infrastruktury technicznej a także obszernej wiedzy z zakresu gospodarowania przestrzenią i planowania przestrzennego (funkcjonalność, komunikacja). Od studentów wymaga się także kreatywności i zmysłu plastycznego, czemu służą zajęcia artystyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji, rzeźby itp.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Studenci tego kierunku zgłębiają wiedzą związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu (np. rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i potrzeby społeczne).

Od studentów wymaga się twórczych postaw plastycznych (uzdolnienia plastyczne, wyobraźnia) i umiejętność niekonwencjonalnego ujmowania problemów (kreatywne myślenie). Oprócz zagadnień typowo projektowych (artystycznych i technicznych) studenci zdobywają obszerną wiedzą z zakresu nauk przyrodniczych.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Ukończenie tego kierunku pozwala zdobyć wiedzę umożliwiającą poruszanie się w zagadnieniach technicznych związanych z architekturą i dizajnem oraz rozwijają i pomagają kształtować wrażliwość twórczą. Student zdobywa wiedzę z zakresu projektowania architektonicznego (wnętrz, wystaw, czasami także scenografii), projektowania przedmiotów (wzornictwo), materiałoznawstwa oraz technologii z tym związanych. Rozwija także wyobraźnię twórczą i przestrzenną.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Studenci tego kierunku (edukacja artystyczna z zakresu sztuk plastycznych / plastyka i technika) zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii czy historii sztuki ale także z pedagogiki, filozofii, socjologii, krytyki artystycznej itp. Po ukończeniu studiów są wykwalifikowanym plastykami ale także mają wiedzę z zakresu nauczania plastycznego (w Uniwersytecie Szczecińskim także nauczania techniki).

Absolwent takiego kierunku zostaje gruntownie przygotowany do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Może być samodzielnym twórcą, ale także podjąć pracę w ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

W Polsce fotografia coraz częściej występuje na uczelniach artystycznych jako specjalność na kierunkach graficznych lub intermedialnych/multimedialnych. Na uczelniach zagranicznych stanowi odrębny kierunek nauczania.

Studia te kładą duży nacisk na wykształcenie absolwentów świadomych roli fotografii i współczesnych mediów elektronicznych. Studenci uzyskują umiejętności kreowania i stosowania obrazu fotograficznego, umiejętność tworzenia i zapisu obrazu ruchomego, umiejętność montażu i przekształceń obrazu ruchomego, umiejętność transpozycji i wykorzystania obrazu fotograficznego w produktach edytorskich (wydawniczych),  multimedialnych (telewizja, internet) czy artystycznych.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Grafika projektowa (graphic design) to studia ogólnoplastyczne dające możliwość zdobycia doświadczenia w projektowaniu graficznym – plakat i ilustracja, formy identyfikacyjne, projektowanie wydawnictw – tradycyjnych i cyfrowych.

Student zdobywa także wiedzę teoretyczną z zakresu historii i socjologii sztuki oraz wiedzę o współczesnej grafice. Takie przygotowanie rozwija samodzielność twórczego myślenia, daje wiedzę z zakresu problematyki sztuk graficznych jak i wiedzę technologiczną (obsługa programów graficznych, przygotowanie do druku itp.). Student zdobywa także doświadczenie z zakresu podstaw grafiki tradycyjnej – warsztatowej (linoryt, sucha igła, miedzioryt itp.)

Przez kandydatów na studia, kierunek ten często jest mylnie nazywanym grafiką komputerową – komputer to jedno z narzędzi wykorzystywanych w pracy grafika

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Grafika warsztatowa to studia dające studentom wykształcenie w zakresie wszystkich klasycznych technik druku (m.in. wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk). Tradycyjne technik drukarskie wzbogacane są o całe spektrum działań wspomaganych nowoczesnymi technologiami – drukiem cyfrowym, fotopolimerowym itp. z wykorzystywanie pracowni multimedialnych, intermedialnych i interdyscyplinarnych.

Kierunek ten daje również doskonałe przygotowanie w ramach szerokiego wachlarza przedmiotów ogólnoplastycznych takich jak rysunek, malarstwo czy rzeźba.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Na polskich uczelniach zagadnienia związane z ilustracją są elementem (specjalnością) na kierunku grafiki projektowej.

Uczelnie zagraniczne traktują często ilustrację jako oddzielny kierunek projektowy. Studenci na tym kierunku zgłębiają wiedzę na temat tworzenia ilustracji (statycznych i dynamicznych) za pomocą różnych technik – tradycyjnych (rysunkowych, malarskich, graficznych itp.) oraz nowoczesnych – projektowania za pomocą komputerów.

Niezależnie od wybranej przez siebie drogi nabierają doświadczenia w projektowaniu graficznym.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Bardzo wymagające warsztatowo studia dla osób charakteryzujących się dużą cierpliwością i precyzją. Prócz typowych dla wszystkich kierunków na ASP zajęć z rysunku i malarstwa, studenci przyswajają zagadnienia z chemii, mikrobiologii, materiałoznawstwa, petrografii oraz projektowania. Zajęcia prowadzone są w pracowniach akademickich ale także na terenie obiektów zabytkowych.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Kierunek edukujący artystów, przygotowujący do posługiwania się współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz tradycyjnymi technologiami malarskimi. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną do wykonywania zawodu artysty-malarza. Posiadają także umiejętność kreatywnego wypowiadania się na temat malarstwa i sztuk wizualnych.

Osoby z wykształceniem malarskim (oczywiście te, przywiązujące uwagę do warsztatu), jeżeli nie obiorą drogi stricte artystycznej często odnajdują się na rynku pracy w zawodzie ilustratora.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Projektowanie odzieży jest często specjalność na studiach z zakresu wzornictwa przemysłowego albo specjalnością na kierunkach tekstylnych (np. na ASP w Łodzi).

Studia te rozwijają pasje, umożliwiają poznanie tajników świata mody oraz zasad jego funkcjonowania. Absolwenci posiadają zazwyczaj umiejętności projektowania i stworzenia własnych kolekcji lub ich elementów a także kompetencje pozwalająca zajmować się modą w charakterze stylisty, krytyka mody czy managera kolekcji.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Kierunki nazywane różnie m.in. nowe media, intermedia, multimedia to studia przygotowujące do pracy w zawodzie artysty – filozofa wizualnego. Studenci zdobywając wiedzę z zakresu różnych technik wizualnych i akustycznych uzyskują sprawność w zakresie poruszania się w domenie nowych mediów audiowizualnych i wykorzystania ich do tworzenia intermedialnych form sztuki (video-art., performance, instalacje itp.). Studia z tego zakresu mogą być dobrym wstępem do studiów filmowych.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Wybierając studia z zakresu projektowania gier, student zdobędzie niezbędną, podstawową wiedzę z zakresu tworzenia gier komputerowych ze szczególnym naciskiem na aspekty praktyczne jak i artystyczne.

Programy takich studiów nastawione są na praktyczną naukę grafiki konceptualnej, tworzenia ilustracji, kreacji postaci oraz scenorysów. Dostarczają wiedzy z zakresu modelowania 3D, animacji, teksturowania oraz graficznych interfejsów. Studenci mają także możliwość opracowywania mechaniki gier, logiki rozgrywki oraz układania scenariuszy.

Na różnych uczelniach, kierunki związane z projektowane gier noszą różne nazwy, dlatego zawsze warto czytać szczegółowe opisy wybranych kierunków.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę na temat rzeźby jako odrębnej dyscypliny artystycznej (pojmowanej jako pion sztuki zajmującej się kształtowaniem bryły i przestrzeni) a także doskonalą umiejętności warsztatowe i techniczne niezbędne w procesie realizacji projektów. Oprócz tradycyjnego przygotowania plastycznego (rysunek, malarstwo, historia sztuki) studenci uzyskują sprawność w zakresie wykorzystania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich (także cyfrowych jak np. druk 3D).

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Studenci otrzymują wykształcenie przygotowujące do pracy w teatrze czy telewizji. Oprócz otrzymania gruntownej wiedzy z zakresu technik rysunkowych, malarskich i historii sztuki, studenci otrzymują także niezbędne przygotowanie z zakresu historii filmu i teatru, projektowanie przestrzennego oraz materiałoznawstwa. Poznają poszczególne fazy procesu powstawania spektaklu w jego fazie projektowej i realizacyjnej.

W niektórych uczelniach scenografia jest specjalnością na kierunku architektura wnętrz.

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)

Kierunek dający studentom solidną wiedzę z zakresu sztuki, nauk humanistycznych i technicznych. Projektowanie form przemysłowych to nie tylko zadbanie o ładny wygląd przedmiotów. Studia dają przygotowanie do samodzielniej pracy twórczej zarówno w sferze projektowej jak i technologicznej (materiałoznastwo, ergonomia, mechatronika itp.).

PRZYKŁADOWE PRACE wykonywane przez studentów na tym kierunku:

(kliknij w wybrany obrazek aby przenieść się na stronę przykładowych uczelni)